Organizacje pozarządowe działające w obszarze sportu  zapraszamy do konsultacji dotyczących projektu Uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych za osiągane wyniki sportowe.

Do pobrania:

Zarządzenie Nr B.0050.226.2020

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr B.0050.226.2020

Formularz konsultacji