Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i nadaje mu się treść wg załącznika niniejszego Zarządzenia:

Zarządzenie Nr B.0050.224.2020

Oferty dotyczące realizacji zadań należy składać poprzez Generator wniosków witkac.pl w nieprzekraczalnym terminie do 14 stycznia 2021 r.  w generatorze wniosków oraz w wersji papierowej do 15 stycznia 2021 do godz. 16.00 w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, parter, ul. Kolejowa 2.