Głównym tematem spotkania było omówienie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.11.2020 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które weszło w życie z dniem 3.11.br. Analizie poddano treść Rozporządzenia w zakresie zapisów dotyczących pracy zdalnej w administracji samorządowej. Przyjęto następujące ustalenia:

1. Pracownicy Urzędu zostają podzieleni na dwie grupy zapewniające sprawną, bezpośrednią obsługę interesantów. Każda z grup, rotacyjnie, wykonywać będzie pracę w systemie pracy zdalnej oraz na miejscu w Urzędzie.  System ten  minimalizuje ryzyko rozszerzenia kręgu osób z kontaktu (kwarantanna) w przypadku ewentualnego stwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 wśród pracowników danej grupy. Taka organizacja pracy eliminuje zagrożenie zamknięcia Urzędu ze względu na kwarantannę ( jak miało to miejsce w wielu innych urzędach) zapewniając ciągłość wykonywania zadań Urzędu.

2. Zmiany dotyczące wewnętrznej organizacji pracy w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim nie wpłyną na zakłócenie jakości obsługi mieszkańców w żadnym z obszarów świadczonych usług. Znaczną część spraw mieszkańcy już załatwiają  za pomocą kanałów elektronicznych i e-usług. Nie zmienia się zasad dotyczących ograniczenia pracy Urzędu określonych w Komunikacie  Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z 14 października 2020 r.

3. Dokonano analizy obecnej sytuacji epidemicznej na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki i dynamiki wzrostu zakażeń w ostatnim czasie.

 

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

 

Do pobrania:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2.11.2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz.U. z 2.11.2020 r. poz. 1931)

Komunikat Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 14.10.2020 r.