18.03.2020 r.  Klub Radnych Forum Samorządowego skierował do Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego wniosek w sprawie rozważenia możliwości zastosowania ulg dla lokalnych przedsiębiorców w związku z ograniczeniami, jakie niesie wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego.  Wniosek ten wpisuje się w działania jakie podejmuje burmistrz mając na względzie dobro mieszkańców gminy. Przyjęte rozwiązanie dotyczące postulatu radnych jest potwierdzeniem słuszności kierunku pomocy, przyjętego przez gminę oraz  dowodem szybkich i skutecznych działań na jakie pozwala dobra współpraca.

Wniosek i udzieloną odpowiedź znajdą Państwo w BIP pod linkiem:

Wniosek Radnych Klubu Radnych Forum Samorządowego

Komunikat w sprawie ulg dla przedsiębiorców : 

Komunikat Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego