Komunikat
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

w sprawie  udzielenia pomocy w płatności czynszu za gminne grunty i lokale użytkowe w związku z ograniczeniem prowadzenia przez najemców działalności gospodarczej z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.

 

Na wniosek najemcy/ dzierżawcy  gruntu gminnego/ lokalu użytkowego, który z uwagi na  ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego wstrzymał lub znacząco ograniczył prowadzenie na gruncie lub w wynajętym lokalu użytkowym działalność gospodarczą, umożliwia się czasowe odstąpienie od pobierania czynszu za wynajęty lokal/grunt (w całości lub w części) w okresie od 14 marca 2020 r. Warunkiem udzielenia pomocy przedsiębiorcom w płatności czynszu będzie udokumentowanie wstrzymania lub znaczącego ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej w związku z ograniczeniami mającymi bezpośredni związek ze stanem zagrożenia epidemicznego.

Szczegółowych informacji  udzielać będą pracownicy Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego – tel. 731 32 71; 731 32 09; 731 32 58

Jako Burmistrz  Ożarowa Mazowieckiego podejmę wszelkie możliwe prawem czynności celem udzielenia pomocy  przedsiębiorcom, w tym wprowadzenie  odpowiednich regulacji 
w ramach uprawnień  organów  władzy samorządowej dotyczących innych obciążeń na rzecz budżetu gminy.

Oczekuję również na stosowne działania organów centralnych państwa, w tym działania ustawodawcze przyznające jednostkom samorządu terytorialnego  umocowania prawne
do szerszego i pełnego działania na rzecz wszystkich mieszkańców gminnej wspólnoty.

 

 

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego