Zarządzenie Nr B.0050.9.2020 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań pożytku publicznego w 2020 roku z zakresu kultury, edukacji, turystyki, ekologii i na rzecz osób niepełnosprawnych, a także określenia regulaminu jej prac.