Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku z kultury, edukacji, turystyki, ekologii i na rzecz osób niepełnosprawnych

Oferty dotyczące realizacji zadań należy składać  poprzez Generator wniosków www.witkac.pl w nieprzekraczalnym terminie do 06 stycznia 2019 r.  w generatorze wniosków, oraz w wersji papierowej do 07.01.2020 do godz. 16.00 w  Biurze Podawczym Urzędu  Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, parter, ul. Kolejowa 2.

Do pobrania:

Zarządzenie Nr B.0050.326.2019

Załącznik do Zarządzenia Nr B.0050.326.2019