Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku z zakresu:

  • upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji – prowadzenie systematycznych zajęć sportowych, organizacji obozów i ogólnodostępnych imprez sportowych,

Oferty dotyczące realizacji zadań należy składać  poprzez Generator wniosków www.witkac.pl w nieprzekraczalnym terminie do 06.01.2020 r.  w generatorze wniosków, oraz w wersji papierowej do 07.01.2020 do godz. 16.00 w  Biurze Podawczym Urzędu  Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, parter, ul. Kolejowa 2.

Zarządzenie Nr B.0050.316.2019

Załącznik do Zarządzenia Nr B.0050.316.2019

Wprowadza się nowy tekst załącznika do Zarządzenia Nr B.0050.316.2019 z dnia 5 grudnia 2019 r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i nadaje mu się treść wg załącznika niniejszego Zarządzenia.

Do pobrania:

Zarządzenie Nr B.0050.319.2019

Załącznik od Zarządzenia Nr B.0050.319.2019