Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie publikujemy ofertę złożoną przez:

Klub Sportowy „Ożarowianka” z siedzibą ul. Poznańska 123, 05-850 Ożarów Mazowiecki, na realizację dwóch zadań publicznych :

– „Ożarowska siatkówka”

– „Ożarowski unihokej”

Zgodnie z ust. 4 ww. artykułu, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia, można zgłaszać uwagi dotyczące oferty.

Uwagi dot. oferty można zgłaszać na załączonym formularzu uwag w terminie od 5 grudnia
na adres:

Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim

ul. Kolejowa 2

05-850 Ożarów Mazowiecki

tel. 22 731 32 57

e-mail: j.kolodynska@ozarow-mazowiecki.pl

 

Do pobrania:

Zarządzenie Nr B.0050.318.2019 w sprawie: przyznania dotacji

Oferta “Ożarowska siatkówka”

Oferta “Ożarowski unihokej”

Formularz zgłoszenia uwag