Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie publikujemy ofertę złożoną przez:

AKS „FC Płochocin” z siedzibą ul. Lipowa 5E, 05-860 Płochocin, na realizację zadania publicznego pt. Organizacja obozu sportowego mająca na celu podniesienie umiejętności zawodników.

Zgodnie z ust. 4 ww. artykułu, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia, można zgłaszać uwagi dotyczące oferty.

Uwagi dot. oferty można zgłaszać na załączonym formularzu uwag w terminie od 30 lipca do 5 sierpnia 2019 r. na adres:

Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim
ul. Kolejowa 2
05-850 Ożarów Mazowiecki

tel. 22 731 32 57

e-mail: j.kolodynska@ozarow-mazowiecki.pl

 

Do pobrania:

Zarządzenie Nr B.0050.204.2019

Oferta FC Płochocin

Formularz zgłoszenia uwag