Zapraszamy członków organizacji pozarządowych na szkolenie,

które odbędzie się 26 czerwca 2019 r. (środa), w godz. 17.00 – 19.00

w Centrum Inicjatyw Społecznych, ul. Poznańska 292 w Ożarowie Mazowieckim.

Temat szkolenia: Obsługa generatora wniosków WITKAC
Proszę o potwierdzenie udziału w szkoleniu na e-mail: j.kolodynska@ozarow-mazowiecki.pl lub a.fedoryk@ozarow-mazowiecki.pl  do 21.06.2019 r.
Proszę o udział!
WITKAC to narzędzie, które już niebawem będzie obowiązywało wszystkie organizacje pozarządowe współpracujące z gminą Ożarów Mazowiecki.