Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie publikujemy oferty złożone przez:

  • Polskie Stowarzyszenie Sportu po Transplantacji z siedzibą Al. Słoneczna 7, 38-440 Iwonicz-Zdrój, na realizację zadania publicznego pt. Światowe Igrzyska po Transplantacji;
  • Klub Piłkarski Józefowianka Józefów z siedzibą ul. Rokicka 2c/6, Wolica, 05-860 Płochocin, na realizację zadania publicznego pt. Józefowianka Dzieciom.

Zgodnie z ust. 4 ww. artykułu, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia, można zgłaszać uwagi dotyczące ofert.

Uwagi dot. ofert można zgłaszać na załączonym formularzu uwag w terminie od 17 do 23 maja 2019 r. na adres:

Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim

Kolejowa 2

05-850 Ożarów Mazowiecki

tel. 22 731 32 57

e-mail: j.kolodynska@ozarow-mazowiecki.pl

 

Załączniki