Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w gminie Ożarów Mazowiecki na szkolenie z zakresu wypełniania ofert oraz RODO w organizacjach pozarządowych, w związku z realizacją zleconych w otwartym konkursie ofert zadań publicznych.

Termin i miejsce szkolenia: 5 grudnia 2018 r. (środa) godz. 17.00, Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku”, ul. Poznańska 292, 05-850 Ożarów Mazowiecki.

Prosimy o potwierdzenie obecności do 4 grudnia br. do godz. 16.00: tel. 22 731 32 57, e-mail: a.fedoryk@ozarow-mazowiecki.pl

Wydział Spraw Społecznych