Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku z zakresu:

  • upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji – prowadzenie systematycznych zajęć sportowych, organizacji obozów i ogólnodostępnych imprez sportowych,
  • kultury, oświaty i wychowania, upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, zdrowia,
  • ekologii i ochrony zwierząt.

Pisemne oferty dotyczące realizacji zadań należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 21 grudnia 2018 r. do godz. 16.00 w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim, Biuro Podawcze, parter, ul. Kolejowa 2.

Do pobrania: