Zgodnie z art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie publikujemy ofertę złożoną przez Polskie Stowarzyszenie Sportu po Transplantacji z siedzibą Al. Słoneczna 7, 38-440 Iwonicz Zdrój na realizację zadania publicznego pt. Mistrzostwa Europy dla Osób po Transplantacji i Dializowanych, 10 edycja.

Zgodnie z ust. 4 w/w artykułu, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia, można zgłaszać uwagi dotyczące oferty.

Uwagi dot. oferty można zgłaszać na załączonym formularzu uwag w terminie od 1 do 9 marca 2018 r. na adres:
 
Urząd Miejski
ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki,
tel. 22 731 32 57

e-mail:   j.kolodynska@ozarow-mazowiecki.pl

Do pobrania:


artykuły archiwalne