Gmina Ożarów Mazowiecki to zwycięzca tegorocznej edycji obydwu Rankingów Samorządowych – Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego w kategorii gmina miejsko – wiejska oraz Dynamika wzrostu liczby osób pracujących na 1000 mieszkańców w okresie 2003 – 2015.

Od ośmiu lat Gmina Ożarów Mazowiecki znajduje się w pierwszej dziesiątce rankingu dotyczącego zrównoważonego rozwoju. Przez ostatnie dwa lata byliśmy na piątym miejscu, a w tym roku, wreszcie jesteśmy zwycięzcami i to nie jednego, a dwu rankingów.

Rankingi

Od wielu lat, na pytanie, jak dynamicznie rozwijają się polskie miasta i gminy odpowiadają naukowcy z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, którzy są autorami słynnego już Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego. Pomysłodawcą rankingu jest prof. dr hab. inż. Eugeniusz Sobczak. Ranking powstaje co roku w oparciu o analizę wskaźników, które obejmują trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny oraz ochrony środowiska. Są to między innymi wydatki inwestycyjne, odsetek mieszkańców z dostępem do kanalizacji ścieków komunalnych, odsetek dochodów własnych w budżecie. Wyniki rankingu są opracowywane na podstawie niezależnych danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Kolejnym rankingiem, w którym gmina Ożarów Mazowiecki zajęła pierwsze miejsce to badanie dynamiki wzrostu liczby osób pracujących na 1000 mieszkańców w okresie 2003 – 2015. W gminie rozwija się budownictwo mieszkaniowe i wzrasta liczba mieszkańców, głównie są to młodzi, aktywni zawodowo mieszkańcy z dziećmi.

Konferencja

Między innymi z inicjatywy prof. Eugeniusza Sobczaka, 15 marca br. w Mateczniku w Otrębusach odbyła się konferencja pn. „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego”, podczas której dokonano prezentacji wyników rankingów. Pierwsze miejsce w rankingu „rozwój zrównoważony” w swoich kategoriach zajęli: gminy wiejskie – Lesznowola, gminy miejsko – wiejskie Ożarów Mazowiecki i gminy miejskie – Warszawa; pierwsze miejsce w rankingu „dynamika pracujących”: gminy wiejskie- Belsk Duży, gminy miejsko – wiejskie Ożarów Mazowiecki, gminy miejskie – Nowy Dwór Mazowiecki.

Wydarzenie organizowane było przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele prawie wszystkich gmin i powiatów z Mazowsza.

To osiągnięcie świadczy między innymi, że wyznaczony kierunek zrównoważonego rozwoju gminy jest prawidłowy i wpływa pozytywnie na wszystkie obszary rozwojowe.

Załączniki