Przedszkola

Przedszkole Publiczne Nr1 z oddziałami integracyjnymi w Ożarowie Mazowieckim

adres: ul. Ożarowska 34, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel.: +48227221040 +48227227955
fax: +48227221040
e-mail: ozarowska@p1.ozarow-mazowiecki.pl
mickiewicza@p1.ozarow-mazowiecki.pl
www: p1.ozarow-mazowiecki.pl

dyrektor: Bożena Nasielska
z-ca dyrektora: Jolanta Szychowska

Lokalizacja przy ul. Ożarowskiej 34
Organem prowadzącym Przedszkole Publiczne Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi jest Gmina Ożarów Mazowiecki. Siedziba placówki mieści się przy ul. Ożarowskiej 34. Funkcjonuje tu 9 oddziałów przedszkolnych (łącznie 210 dzieci) w tym 3 oddziały integracyjne. Do budynku, przy ul. A. Mickiewicza 51, uczęszcza łącznie 100 dzieci. Przedszkole zatrudnia 34 nauczycieli w obu placówkach, w tym nauczycieli specjalistów: logopeda, psycholog, pedagog specjalny, neurologopeda.
Przedszkole mieści się w oryginalnym architektonicznie budynku w formie zamku, przystosowanym również dla dzieci niepełnosprawnych. Przy budynku znajduje się duży plac zabaw, wyposażony w sprzęty do zabaw i ćwiczeń ruchowych, urozmaicony bogatą roślinnością. Posiadamy nowoczesną kuchnię, w której przyrządzane są smaczne, zdrowe i zbilansowane posiłki. Z naszej kuchni przewożone są obiady do drugiego budynku. Zapraszamy do wirtualnego spaceru na naszej stronie internetowej.
Kadra pedagogiczna doskonali swoje kwalifikacje i kompetencje zgodnie z przyjętą koncepcją pracy przedszkola. Dla dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym, prowadzona jest terapia pedagogiczna w bogato wyposażonej sali integracji sensorycznej. Realizacja treści programowych wzbogacana jest o systematycznie organizowane dla dzieci warsztaty edukacyjne (fizyczne, chemiczne i inne). Nasza dobra współpraca z rodzicami ma korzystny wpływ na wychowanie i rozwój dzieci.

Lokalizacja przy ul. Mickiewicza 51Przedszkole Publiczne Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Ożarowie Mazowieckim od września 2015r. poszerzyło swoją działalność o 4 dodatkowe oddziały w nowo powstałym budynku przy ul. A. Mickiewicza 51. Zapewniamy fachową opiekę, wszechstronne wychowanie i uczenie się w atmosferze radości, akceptacji i bezpieczeństwa. Naszym celem jest wspomaganie rozwoju dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami. Pełnimy także funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców.

Budynek mieści się w spokojnej i cichej części miasta, w pobliżu nowej szkoły podstawowej, z dala od miejskiego zgiełku. Atrakcyjność budynku zwiększa patio, które jest miejscem relaksu, zabawy i odpoczynku dla dzieci. Sale dydaktyczne są kolorowe i przestrzenne. Posiadamy salę teatralną, w której odbywają się ciekawe wydarzenia przedszkolne. Przy budynku znajduje się plac zabaw ze sprzętem dostosowanym do rekreacji i aktywności ruchowej dzieci.

Dziećmi opiekuje się wysoko wyspecjalizowana kadra pedagogiczna. Prowadzone są zajęcia logopedyczne i psychologiczne. Oprócz realizacji podstawy programowej przedszkole oferuje różnorodne formy zajęć, poszerzających wiedzę i zainteresowania dzieci. Organizowane są warsztaty, spotkania z ciekawymi ludźmi, wycieczki, koncerty muzyczne i inne atrakcje. Nauczyciele w codziennej pracy stosują atrakcyjne metody i formy pracy z dziećmi.


Przedszkole Publiczne Nr 2 Magiczny ogród w Ożarowie Mazowieckim

adres: ul. Poznańska 135, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel.: +48227221240
fax: +48227221240
e-mail: przedszkolepubliczne2@wp.pl

dyrektor: Jolanta Sarzała

Przedszkole Publiczne Nr 2 “Magiczny Ogród” to przedszkole, które swoja działalność rozpoczęło w 1950 roku. Wyróżniamy się piękną nazwą “Magiczny Ogród”, kolorowym logo z emblematem każdej grupy i wzruszającym hymnem. Bezustannie się rozwijamy, ale jedno pozostaje bez zmian – najważniejsze jest dla nas dobro i uśmiech dzieci.

Placówka posiada 8 dużych, słonecznych, estetycznie urządzonych sal dydaktycznych, wyposażonych w różnego rodzaju nowoczesne zabawki edukacyjne, liczne pomoce dydaktyczne, kąciki zabaw dostosowane do wieku dzieci. Przy każdej sali znajduje się łazienka i stołówka. Podczas pobytu w przedszkolu dzieci mają zapewnione smaczne i zdrowe posiłki przygotowane w przedszkolnej kuchni. Przedszkole otacza ogród, w którym znajduje się dobrze wyposażony, bezpieczny plac zabaw oraz kącik rekreacyjny.

Jesteśmy placówką przyjazną dziecku, w której zdobywa umiejętności i wiedzę potrzebną do dalszego rozwoju. W realizacji celów pomaga wykwalifikowana kadra pedagogiczna, psycholog i logopeda. Nasi wychowankowie maja możliwość nauki j. angielskiego, udziału w zajęciach umuzykalniających, artystyczno-plastycznych, kodowania i programowania, bezpośredniego kontaktu z przyrodą i sztuką (teatrzyki, koncerty, bale, wyjścia do teatrów i muzeów). Bardzo cenimy sobie współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym.


Przedszkole Publiczne Nr 3 w Ożarowie Mazowieckim

adres: ul. Lipowa 11, 05-850 Ożarów Mazowiecki

tel.: +48227221057
e-mail: sekretariat@p3.ozarow-mazowiecki.pl
www:   p3.ozarow-mazowiecki.pl

dyrektor: Justyna Szot

 

Przedszkole Publiczne Nr 3 w Ożarowie Mazowieckim usytuowane jest przy ulicy Lipowej 11 obok Parku Ołtarzewskiego.

Do siedmiu oddziałów uczęszcza 140 dzieci w wieku od 3 do 5 lat, mając do dyspozycji nowo wyremontowane jasne sale, w tym salę wyciszeń, wielofunkcyjną, salę do zajęć SI, gabinety specjalistyczne (logopeda, psycholog).

Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna, dbająca o holistyczny rozwój dzieci. Podczas zajęć nauczyciele wykorzystują różnorodne metody i formy pracy z dziećmi, uwrażliwiając je na wartości i rozwijając naturalną ciekawość świata.

Kilka razy w miesiącu przedszkolaki obchodzą święta tematyczne, pozwalające rozszerzyć ich wiedzę. Ponadto w ciągu roku dzieci obchodzą święta grupowe.

W przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków takie jak język angielski, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej oraz zajęcia umuzykalniające.

Nasze przedszkole zaprasza ciekawych gości reprezentujących różnorodne zawody
i umiejętności, angażując w ten sposób środowisko lokalne. Raz w miesiącu przedszkole odwiedzają aktorzy, prezentując dzieciom teatrzyki o różnorodnej tematyce.

Przedszkolaki dużo czasu spędzają na świeżym powietrzu na pobliskim placu zabaw lub w parku, gdzie obserwują zmiany w przyrodzie i kształtują poszanowanie przyrody.

W naszym przedszkolu stworzona jest biblioteczka, w której rodzice i dzieci mogą swobodnie wymieniać się książkami.

Kameralna atmosfera przedszkola sprawia, że dzieci czują się w nim bezpieczne. Wszyscy pracownicy przedszkola dbają o dobre samopoczucie przedszkolaków.


Przedszkole Publiczne w Broniszach

adres: ul. Kwiatowa 13, 05-850 Bronisze
tel.: +48227223201
fax: +48227223201
e-mail: przedszkole@pb.ozarow-mazowiecki.pl
www: pb.ozarow-mazowiecki.pl

dyrektor: Aneta Rosłoń-Nowak

Przedszkole jest placówką kameralną, przyjazną dzieciom, innowacyjną, przygotowującą do podjęcia nauki w szkole. Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim przedszkolakom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska. Program przedszkola ukierunkowany jest na indywidualne potrzeby dziecka, umożliwia wszechstronny rozwój jego osobowości. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody wychowania.

Przedszkole usytuowane jest na terenie wiejskim, w miejscowości Bronisze. Mimo zurbanizowanego otoczenia przedszkole pozostało zieloną ostoją, z dużym zadrzewionym ogrodem i dwoma placami zabaw. W parterowym budynku mieszczą się dwie sale zabaw (jedna z aneksem jadalnym), wyposażone w bezpieczne meble dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci, różnorodne pomoce dydaktyczne oraz zabawki, jadalnia, szatnia, kuchnia, trzy łazienki, kancelaria i gabinet logopedyczno-psychologiczny.

Praca wychowawczo-dydaktyczna planowana jest zgodnie z podstawą programową i realizowana poprzez aktywne metody pracy. Oferta ponadprogramowa obejmuje m.ni.: warsztaty ceramiczne, taneczne i przyrodnicze. Zapewniamy rozwój kulturalny naszych przedszkolaków poprzez bogatą ofertę teatralną, kinową oraz koncertów muzycznych. Staramy się o zapewnienie rodzinnej atmosfery poprzez kultywowanie świąt takich jak: Wieczór Wigilijny, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki oraz okolicznościowych imprez rodzinnych.


Przedszkole Publiczne w Józefowie

adres: ul. Kasztanowa 12, 05-860 Józefów
tel.: +48222926015
e-mail: przedszkole-jozefow@wp.pl

dyrektor: Małgorzata Smolarek

Przedszkole swoją działalność opiera na wspólnie opracowanej przez nauczycieli koncepcji pracy. Doświadczona kadra pedagogiczna oraz personel pomocniczy dbają o to aby pobyt dzieci w przedszkolu był dla nich kreatywny, bezpieczny oraz rozwijający umiejętności społeczne, emocjonalne, fizyczne wszystkich dzieci. W placówce prowadzone są zajęcia adaptacyjne, podczas których rodzice wraz z nowo przyjętymi dziećmi mogą zapoznać się z przedszkolem żeby uniknąć stresu związanego z nowym otoczeniem.

Przedszkole Publiczne w Józefowie istnieje od 1950 r. Znajduje się przy ul. Kasztanowej 12. Placówka dysponuje sześcioma nowocześnie wyposażonymi salami dydaktycznymi z przylegającymi do nich łazienkami. Do dyspozycji dzieci pozostaje również duża sala rekreacyjna, która służy organizacji zajęć dodatkowych, gimnastycznych i imprez okolicznościowych. Obiekt posiada znakomicie wyposażone gabinety specjalistów: logopedy i psychologa. Budynek jest położony w estetycznie zagospodarowanej zielenią przestrzeni.

Oferta edukacyjna jest zróżnicowana oraz dostosowana do potrzeb i możliwości dzieci. Do realizacji podstawy programowej nauczyciele wykorzystują różnorodne aktywne metody pracy z dziećmi uwzględniając wszechstronny rozwój dziecka. Pragnąc rozbudzić w dzieciach pewność siebie i umiejętność zdrowej rywalizacji, nauczyciele zachęcają je do udziału w różnych konkursach, olimpiadach, przeglądach teatralnych. organizowane są liczne wycieczki do muzeów, gospodarstw agroturystycznych, zajęcia w bibliotece.


Publiczne Przedszkole “Akademia Pod Modrzewiem”

adres: ul. Sochaczewska 89a, 05-850 Macierzysz
tel.: +48504047426
e-mail: akademia.macierzysz@gmail.com
www: www.akademiapodmodrzewiem.pl

dyrektor: Elżbieta Bacińska

Filia w Macierzyszu ul. Sochaczewska 89a

Przedszkole w Macierzyszu, prowadzone przez Stowarzyszenie Rozwoju Macierzysza, działa od 2010 roku. Jesteśmy placówką rozwojową. W przedszkolu panuje życzliwa i przyjazna atmosfera. Relacje między członkami zespołu są serdeczne i pełne wzajemnego szacunku. Często organizujemy również spotkania integracyjne z dziećmi i rodzicami przy ognisku, wspólne warsztaty artystyczne oraz inscenizacje i uroczystości w trakcie roku. Kameralny charakter przedszkola sprawia, że dzieci czują się tu jak w domu.

Przedszkole usytuowane jest w bezpiecznym i przyjaznym dzieciom miejscu, w znacznej odległości od ulicy, pośród wielu drzew. Ogród przedszkolny wyposażony jest w sprzęt i urządzenia do zabaw i ćwiczeń ruchowych. Sale zajęć są funkcjonalnie i przytulnie urządzone. W budynku znajduje się również sala gimnastyczna, w której oprócz zajęć ruchowych obywają się również występy artystyczne oraz zajęcia tematyczne dla dzieci.

W naszym przedszkolu dzieci nie mają czasu na nudę. Codzienne zajęcia dydaktyczne poparte są ciekawą formą twórczości artystycznej z zastosowaniem różnorodnych technik plastycznych, muzyczno-ruchowych i teatralnych. Wdrażamy również programy autorskie „Kuchcikowo” warsztaty kulinarne oraz „Zuch przedszkolak” program technik zuchowych. Od wielu lat dzieci z naszego przedszkola przygotowują programy artystyczne o tematyce patriotycznej i świątecznej, prezentowane w trakcie gminnych i powiatowych koncertów.

Filia w Ołtarzewie ul. Hallera 10/8b