Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,

29 kwietnia 2020 r. w ramach II etapu odmrażania gospodarki Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział otwarcie żłobków i przedszkoli z zastrzeżeniem, że każdorazowo decyzję o otwarciu będą podejmowane przez organy założycielskie, czyli samorządy gmin.

Podkreślić należy, że samorządy gmin na realizację tego zadania dostały zaledwie kilka dni, bez uprzedniej konsultacji możliwości takiego rozwiązania ze strony właściwych resortów. Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna opublikowały tzw. „wytyczne” dot. dostosowania żłobków i przedszkoli do funkcjonowania w nowym reżimie sanitarnym od 6 maja 2020 r. Analizując zawarte w nich informacje i zalecenia brak jest szczegółowych wskazań, jak zorganizować opiekę nad małymi dziećmi, tak aby była ona bezpieczna zarówno dla dzieci, jak również ich opiekunów. Jak ustalić liczebność grup przy założeniu posiadanej określonej powierzchni sal, jak zapewnić bezpieczny dystans pomiędzy dziećmi – te kwestie, jedne z najistotniejszych pozostawiono w gestii samorządów. Co oznacza wprost  odpowiedzialność samorządów za ewentualnie przyjęte rozwiązania. Wznowienie działalności żłobków i przedszkoli wymaga odpowiedniego przygotowania, zapewnienia wszelkich środków bezpieczeństwa, wdrożenia wielu procedur i zaleceń, mających na celu ochronę zdrowia i życia dzieci, pracowników oraz członków ich rodzin. Wszystkie te działania muszą być realizowane w ścisłym kontakcie z Inspekcją Sanitarną. Podkreślam, nie jest to możliwe w przeciągu kilku dni.

Biorąc pod uwagę opinie specjalistów z zakresu epidemiologii o realnym zagrożeniu rozprzestrzenia się wirusa w skupiskach ludzi, w tym również dzieci; stanowiska związków branżowych m. in. Związku Nauczycielstwa Polskiego o braku zgody na narażenie zdrowia i życia tysięcy nauczycieli w przedszkolach oraz po konsultacji z dyrektorami przedszkoli i żłobka na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki informuję Państwa, że podjąłem decyzję o nieotwieraniu ww. placówek od 6 maja 2020 r.

W podjęciu takiej decyzji utwierdziły mnie również opinie wyrażane bezpośrednio przez rodziców dzieci uczęszczających do żłobka i przedszkoli. Znakomita większość nie zamierza posyłać dziecka do żłobka/przedszkola z uwagi na bardzo duże ryzyko zarażenia. W sytuacji kiedy każdego dnia przybywa w naszym kraju osób zarażonych i ofiar wirusa nie możemy sobie pozwolić na działania w jakikolwiek sposób zwiększające ryzyko zarażenia, a za takie uznaję otwarcie przedszkoli i żłobka.

Jednocześnie zdaję sobie sprawę, że dla wielu rodziców pogodzenie opieki nad dzieckiem w domu z pracą zawodową jest trudnym wyzwaniem, jednakże z uwagi na dobro wspólne członków Naszej Wspólnoty, za które jako Burmistrz jestem odpowiedzialny, zdecydowałem się na podjęcie tej trudnej dla mnie i Państwa decyzji. Jako Burmistrz biorę za nią odpowiedzialność, w myśli roty ślubowania: „Obejmując urząd Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg”.

Ochronę zdrowia i życia mieszkańców gminy uznaję za najwyższe dobro publiczne.

 

Paweł Kanclerz

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego