Zdrowie

27 lipca odbyło się spotkanie z seniorami z Gminy Ożarów Mazowiecki, podczas którego otrzymali oni opaski  bezpieczeństwa  z przyciskiem SOS, monitorującym stan zdrowia. Urządzenia zostały zakupione w ramach realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazowieckim Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Korpus Wsparcia Seniorów”.  Udział w Programie jest dobrowolny i całkowicie bezpłatny dla seniora.

Konkurs ofert na realizację Programu polityki zdrowotnej Gminy Ożarów Mazowiecki przygotowującego przyszłych rodziców na przyjęcie dziecka – zajęcia w szkole rodzenia Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego ogłasza konkurs ofert na realizację Programu polityki zdrowotnej Gminy Ożarów Mazowiecki przygotowującego przyszłych rodziców na przyjęcie dziecka – zajęcia w szkole rodzenia w 2021 roku.

1 2 3 5