Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni w Gminie Ożarów Mazowiecki