Wniosek o dofinansowanie w formie dotacji w ramach Programu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Cel projektu: ograniczenie emisji CO2 do atmosfery, poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki.
Miejsce realizacji projektu: Gmina Ożarów Mazowiecki
Wartość projektu: 1.094.900,00 zł
Wnioskowana kwota dotacji: 580.000,00 zł
Planowany termin zakończenia realizacji: 17.11.2017 r.
Projekt zrealizowany.

Załączniki