Linia 400kV

W dniu 24 lipca 2018 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął projekt Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego oraz Prognozy oddziaływania na środowisko do Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego oraz do stanowiącego

Informujemy, że do Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim wpłynęła informacja dotycząca akcji protestacyjnej przeciwko budowie sieci elektroenergetycznej 400 kV Kozienice-Ołtarzew. Akcja protestacyjna mieszkańców Gmin Mazowsza odbędzie się w dniu 22