W związku z kontynuacją procesu realizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa linii 400 kV Kozienice – Ołtarzew” zgodnie z obowiązującym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, uprzejmie informujemy, iż dalsze działania podejmowane przez Inwestora oraz Wykonawcę inwestycji będą wiązały się z wytyczeniem dokładnego przebiegu linii przez teren Państwa gminy zgodnie z Ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych.

Szczegóły w piśmie Polskiej Sieci Energetycznej: DI-PR-WN.713.71.2015.431