Informujemy, że na stronie internetowej  www.kozienice-oltarzew.eu została zamieszczona  „Informacja prasowa Inwestora w sprawie przebiegu korytarza linii 400 kV Kozienice – Ołtarzew”.

Wbrew wcześniejszym ustaleniom inwestor zdecydował się na zmianę proponowanego przebiegu linii 400 kV.

Prosimy mieszkańców o zapoznanie się z informacją na stronie internetowej inwestycji: http://www.kozienice-oltarzew.eu/o-inwestycji#aktualnosci/66.