Aktualności

1 231 232 233 234 235 242

Zarządzenie Nr B.005.165.2014 Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 14.10.2014 r. w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Ożarów Mazowiecki miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów

W dniu 21 sierpnia 2014 r. Prezes Rady Ministrów podpisał rozporządzenie w sprawie zarządzenia wyborów samorządowych, które ma się ukazać w Dzienniku Ustaw w dniu 27 sierpnia 2014 r. Z

Prezes Rady Ministrów zarządza wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wyznaczając datę wyborów na ostatni dzień wolny od pracy poprzedzający upływ kadencji rad. Obecna kadencja rad ulegnie

Szanowni Państwo, Przedstawiamy do Państwa opinii projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ożarów Mazowiecki. Rewitalizacja stanowi proces, którego celem jest wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Niniejszy dokument przedstawia rozwiązania

Zarządzenie_Nr_B.0050.129.2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dokumentu pn. Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Ożarów Mazowiecki Zarządza się przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Gminy Ożarów Mazowiecki w celu poznania ich opinii