W imieniu Gminy Ożarów Mazowiecki zapraszam do składania ofert w negocjacjach w sprawie wyboru na Agenta Emisji obligacji komunalnych.

Emisja w kwocie 18.100.000 zł. zrealizowana zostanie w 2019 roku. Wykup ostatniej serii zaplanowany jest na rok 2029. Dochody Gminy na rok 2019 to ponad 192 mln zł.

Termin złożenia ofert upływa 12 kwietnia 2019 roku o godz. 12.00

Szczegóły: Agent emisji obligacji komunalnych

 

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

Paweł Kanclerz