Rodzice dzieci w wieku do lat 3 mogą składać wnioski o przyznanie świadczenia „Ożarowski bon żłobkowy” na nowy rok szkolny 2024/2025.  

Świadczenie w wysokości 500 zł jest formą wsparcia finansowego rodziców z tytułu ponoszonych kosztów za pobyt dziecka w placówce. Bon przysługuje na dziecko od dnia objęcia go opieką w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 lata.

O przyznanie bonu ubiegać się mogą rodzice, opiekunowie faktyczni dziecka, opiekunowie prawni dziecka oraz osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej dzieci, którzy:

  • mieszkają wraz z dzieckiem na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki,
  • rozliczają podatek dochodowy w Urzędzie Skarbowym Warszawa-Bielany, ul. Skalbmierska 5;
  • są zatrudnieni lub wykonują inną pracę zarobkową; prowadzą indywidualne gospodarstwo rolne, uczą się/studiują w systemie dziennym lub odbywają staż,
  • nie przebywają na urlopie wychowawczym,
  • posiadają umowę z niepubliczną placówką opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat (z wyłączeniem karnetów godzinowych), działającą na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki.

Wniosek można pobrać klikając w poniższy załącznik

WNIOSEK (*.docx)

WNIOSEK (*.pdf)

lub w wersji papierowej w siedzibie Biura Oświaty Gminy Ożarów Mazowiecki.

Do wniosku należy dołączyć kopię pierwszej strony zeznania podatkowego za rok 2023 wraz z urzędowym potwierdzeniem nadania dokumentu (dotyczy obojga rodziców).

Wnioski na rok szkolny 2024/2025 należy składać w siedzibie Biura Oświaty Gminy Ożarów Mazowiecki przy ul. Konotopskiej 4 w Ożarowie Mazowieckim (p. 303, II piętro) lub za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) na adres: BO_OzarowMazowiecki.

Informacji w sprawie bonu udziela Biuro Oświaty Gminy Ożarów Mazowiecki,  tel. 22 721 28 23.

 

Michał Turkas

Dyrektor Biura Oświaty
Gminy Ożarów Mazowiecki