W związku z rozpoczęciem procedury ubiegania się o środki zewnętrzne na budowę dróg dla rowerów oraz dróg dla rowerów i pieszych wzdłuż drogi krajowej nr 92 ulicy Poznańskiej, przedstawiamy Państwu koncepcje projektowe ww. inwestycji.

Z uwagi na wielkość plików, w poniższych linkach znajdują się poszczególne rysunki założeń koncepcyjnych, jakie Gmina planuje procedować.

Odcinek A – od granicy z gminą Błonie do ulicy Warszawskiej:

https://cloud.ozarow-mazowiecki.pl/index.php/s/rBdmCmMBbstQaME

https://cloud.ozarow-mazowiecki.pl/index.php/s/dsGJ93MnWLNd68e

https://cloud.ozarow-mazowiecki.pl/index.php/s/RDk2foPLkXssGQF

Odcinek B – od ulicy Rataja do ulicy Ceramicznej

https://cloud.ozarow-mazowiecki.pl/index.php/s/xWyWEffAFcoi8Ky

https://cloud.ozarow-mazowiecki.pl/index.php/s/DgxWc6At35BSGtZ

https://cloud.ozarow-mazowiecki.pl/index.php/s/Y9iQHtap7io4soc

Odcinek C – od ulicy Ceramicznej do ulicy Krętej

https://cloud.ozarow-mazowiecki.pl/index.php/s/Y5eygEGwfCjDdms

https://cloud.ozarow-mazowiecki.pl/index.php/s/5EaJtcMm3wa3MCL

https://cloud.ozarow-mazowiecki.pl/index.php/s/d5sBBs3X32875f7

https://cloud.ozarow-mazowiecki.pl/index.php/s/eSmXpgDXZqE6dCm

https://cloud.ozarow-mazowiecki.pl/index.php/s/XpPDqi5cpCebdwG

https://cloud.ozarow-mazowiecki.pl/index.php/s/pW3RLbFNGYWMQZd

https://cloud.ozarow-mazowiecki.pl/index.php/s/qrsjtFMPEXJioWT

https://cloud.ozarow-mazowiecki.pl/index.php/s/gLWocBe8NQETE5x

https://cloud.ozarow-mazowiecki.pl/index.php/s/zqkTCWRQYB2m2Tq

https://cloud.ozarow-mazowiecki.pl/index.php/s/6jbte9G6m74THLK

https://cloud.ozarow-mazowiecki.pl/index.php/s/6jbte9G6m74THLK

Odcinek D – od ulicy Krętej do granicy gminy z Warszawą

https://cloud.ozarow-mazowiecki.pl/index.php/s/ccm5f9ZdstqfBGK

https://cloud.ozarow-mazowiecki.pl/index.php/s/mkkgLD9CYCz4akd

https://cloud.ozarow-mazowiecki.pl/index.php/s/fn6QdHXf8BrZPjy

https://cloud.ozarow-mazowiecki.pl/index.php/s/aeAJNTTg6aGF6Bw