Zapraszamy mieszkańców powiatu warszawskiego zachodniego, którzy ukończyli 18 rok życia na bezpłatne badania profilaktyczne pn.: „Profilaktyka chorób naczyniowo-sercowych, w tym ostrych zespołów wieńcowych i udarów mózgu”.

Program skierowany jest do osób, które chcą wykonać badania i uzyskać wiedzę na temat zapobiegania chorobom układu sercowo-naczyniowego. Głównym celem zadania jest profilaktyka chorób układu sercowo-naczyniowego poprzez identyfikację osób z podwyższonym ryzykiem na podstawie wykonanych badań laboratoryjnych: aminotransferazy (ALT i AST), cholesterol całkowity, cholesterol HDL, cholesterol LDL, glukoza, kwas moczowy, jony (sód i potas), trójglicerydy, tyreotropina TSH i witamina D3 oraz pomiaru ciśnienia krwi, tętna, pomiar wzrostu i wagi. Ważna jest również edukacja pacjentów w zakresie ryzyka chorób układu sercowo naczyniowego i sposobów przeciwdziałania tym ryzykom.

Po otrzymaniu wyników badań, pielęgniarka umawia z pacjentem teleporade lub wizytę w przychodni (do wyboru przez pacjenta) podczas, której jest on informowany:

  • o wynikach badań wraz z ich interpretacją,
  • o kwalifikacji do grupy ryzyka z przyczyn sercowo-naczyniowych,
  • o uzyskanym wskaźniku BMI i go interpretuje,
  • o edukacji w zakresie zdrowego stylu życia.

Badania wykonuje Przychodnia BIOVENA w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 127.

Zapisy telefonicznie w każdy piątek w godzinach 12:30-16:00.

Możliwość zapisów ograniczona do 50 osób tygodniowo.

Realizacja zadania trwa do 31 października br. lub do wyczerpania miejsc.

Zadanie pn. „Profilaktyka chorób naczyniowo-sercowych, w tym ostrych zespołów wieńcowych i udarów mózgu” współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego”

#Mazowszepomaga, #pogramywsparcia, #zdrowiemazowszan

Załączniki