Dzisiaj odbyła się pierwsza uroczysta sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim. W jej trakcie zaprzysiężony został wybrany na swoją czwartą kadencję obecny  Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Paweł Kanclerz  oraz  radni IX kadencji rady miejskiej w Ożarowie Mazowieckim.

Zgodnie z porządkiem obrad sesję otworzył radny senior, czyli Zbigniew Szelenbaum. Następnie 21 radnych złożyło ślubowanie. Kolejnym punktem było ślubowanie Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego.

W dalszej kolejności wybrani zostali Przewodniczący Rady Miejskiej i jego zastępcy.

Przewodniczącym Rady Miejskiej został Andrzej Cichal, zaś wiceprzewodniczącymi Tadeusz Szmigiel i Patrycja Markowska.