Gmina Ożarów Mazowiecki nawiązała współpracę z Fundacją „Akademia Rozwoju”, dzięki której przed uczniami gminnych szkół podstawowych otwiera się szansa poznania świata i skorzystania z możliwości, jakie oferuje Unia Europejska. Uczniowie będą mogli wziąć udział w bezpłatnych wyjazdach po Polsce oraz w spotkaniach z młodzieżą z różnych zakątków Europy, a w przyszłym roku szkolnym będą mieli również okazję uczestniczyć w wyjazdach do Grecji, których koszty zostaną całkowicie pokryte z Funduszy Europejskich.

Inicjatywa ta możliwa jest dzięki dobrej współpracy Gminy Ożarów Mazowiecki ze Starostwem Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Pierwszy wyjazd odbędzie się już 21 kwietnia br. 20 uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Święcicach wyjedzie na 10 dni do Poronina, aby wziąć udział w międzynarodowym projekcie polsko-litewskim, nad którym specjalny patronat objął Mer Litwy, Zdzisław Palewicz. Projekt zakłada zarówno wzmocnienie kompetencji językowych, jak i poszerzenie wiedzy o Unii Europejskiej oraz możliwościach dla młodych ludzi, które za sobą niesie.

Organizowanie wyjazdów w Polsce i za granicą przyniesie możliwości szerokiego rozwoju kompetencji kluczowych wśród naszych uczniów. Będą oni mieli szansę na rozwijanie umiejętności interpersonalnych, takich jak komunikacja, współpraca i budowanie relacji oraz umiejętności językowych. Młodzi ludzie będą mieli również okazję do poszerzania swojej wiedzy na temat innych kultur, historii i tradycji, co jest niezwykle wartościowe w dzisiejszym globalnym świecie. Ponadto, wyjazdy te pozwolą także na rozwój umiejętności przywódczych, samodzielności i odpowiedzialności, ponieważ nasi uczniowie będą musieli podejmować decyzje i działać w nowych, czasem wymagających sytuacjach.

Mamy nadzieję, że ta nowa w naszej gminie inicjatywa zaowocuje wieloma wspaniałymi wyjazdami, a młodzieży wyjeżdżającej już w kwietniu do Poronina życzymy niezapomnianych wrażeń.

 

Paweł Kanclerz – Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

Michał Turkas – Dyrektor Biura Oświaty Gminy Ożarów Mazowiecki