Informuję, że do Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim i gminnych jednostek organizacyjnych do dnia 25 marca 2024 r. wpłynęły następujące wnioski o najem lokali na spotkania wyborcze złożone przez poszczególne Komitety Wyborcze:

Komitet Wyborczy Forum Samorządowe Gmin – 7 wniosków o wynajęcie sal:

 1. w Szkole Podstawowej w Umiastowie,
 2. w Szkole Podstawowej w Duchnicach,
 3. w Szkole Podstawowej w Płochocinie,
 4. w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim,
 5. w Świetlicy w Macierzyszu,
 6. w Domu Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim
 7. w Filii Domu Kultury „Uśmiech” w Broniszach.

Ponadto KW Forum Samorządowe Gmin złożyło wniosek o wynajem Sali OSP w Święcicach.

Większość spotkań już się odbyła. Pozostały dwa: w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim 2 kwietnia 2024 r.,  godz. 17.30-19.30 oraz w Domu Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim 3 kwietnia 2024 r., godz. 18.00-20.00.

 

Komitet Wyborczy Wyborców Józefów To Nasze Miejsce – 1 wniosek o wynajem Sali w Filii Domu Kultury „Uśmiech” w Józefowie.

 

Komitet Wyborczy Forum Mieszkańców Powiatu – 4 wnioski o wynajęcie sal:

 1. w Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku”,
 2. w Domu Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim,
 3. w Świetlicy w Macierzyszu,
 4. w Szkole Podstawowej w Płochocinie – wniosek skierowany do uzupełnienia przez Wnioskodawcę

Tutejszy Urząd Miejski i Dom Kultury „Uśmiech”, pozostając w zgodzie z terminami wskazanymi we wnioskach przez Pełnomocnika Wyborczego KW Forum Mieszkańców Powiatu, wskazał następujące daty wynajęcia poszczególnych sal:

 1. w Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku”, 28 marca 2024 r., w godzinach 19.00-20.00
 2. w Domu Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim, 2 kwietnia 2024 r., w godzinach 19.00-20.30
 3. w Świetlicy w Macierzyszu, 29 marca 2024 r., godz. 19.00-20.30

 

Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości – 1 wniosek o wynajem Sali w Szkole Podstawowej w Płochocinie – wycofany przez Wnioskodawcę.

                                                                                                                          Paweł Kanclerz

                                                                                                          Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego