Generalny Wykonawca prac związanych z przebudową stacji PKP w Ożarowie Mazowieckim, informuje że w dniu 17.11.2023 roku rozpoczną się prace związane z wykonaniem remontu nawierzchni ulicy Topolowej. W pierwszym etapie nastąpi frezowanie istniejącej nawierzchni, które prowadzone będzie metodą połówkową – zamykany odcinkowo będzie jeden pas ruchu w miejscu prowadzenia prac. Wykonanie dywanika asfaltowego planowane jest na poniedziałek tj. 20.11.2023 roku. Prowadzone prace powodować będą utrudnienia w ruchu, dlatego w trakcie trwania robót zalecamy korzystanie z alternatywnych dróg dojazdowych.

Załączniki