W nawiązaniu do pism skierowanych przez Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sprawie zamontowania dodatkowych ekranów akustycznych przy ulicy Kamińskiego i innych ulicach na terenie Ożarowa Mazowieckiego, publikujemy odpowiedź PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji w w/w sprawie.

Odpowiedź PKP PLK S.A. w żaden sposób nie spełnia oczekiwań zarówno Gminy,  jak i zainteresowanych mieszkańców, dlatego też będziemy podejmować dalsze czynności w tej sprawie.