Uprzejmie informuję, że od 06 listopada 2023 r. rozpoczyna się zaplanowany remont na Cmentarzu Wojennym Żołnierzy Września 1939 r. w Ołtarzewie. Do końca 2023 roku przewidziano wymianę 135 krzyży na mogiłach zbiorowych w kwaterze nr V.
Prace remontowe są podzielone na kilka etapów z uwagi na szeroki zakres i koszty. W kolejnych etapach/latach/ wymienione zostaną pozostałe krzyże oraz wykonany będzie pomnik centralny.
Inwestorem remontu jest Instytut Pamięci Narodowej – Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa. Gmina Ożarów Mazowiecki będzie wspierać działania Instytutu Pamięci Narodowej w następnych etapach realizacji, m.in. poprzez rewitalizację zieleni, oświetlenie i wymianę masztów flagowych.
O postępach w pracach remontowych będziemy informować na bieżąco.

 

Jan Lal
Pełnomocnik-Koordynator
ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego