Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego informuje, iż w dniach od 30.10.2023 r. do 24.11.2023 r. na terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki przeprowadzana będzie inwentaryzacja źródeł ogrzewania. Prace terenowe realizować będzie Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja z siedzibą w 43-450 Ustroń, ul. Sikorskiego 10.

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców o pomoc pracownikom ww. firmy podczas wykonywanych prac w zakresie udzielania informacji na temat posiadanego źródła grzewczego, sposobu jego eksploatacji oraz wykorzystywanego paliwa w celu zapewnienia komfortu cieplnego w budynku.

Dane kontaktowe do podmiotu realizującego spis to +48 512 110 314 i/lub biuro@eko-precyzja.eu

Przeprowadzona inwentaryzacja pozwoli na aktualizację bazy ogrzewania budynków na terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki oraz umożliwi podjęcie działań mających na celu wsparcie wymiany kotłów niespełniających wymagań uchwały antysmogowej.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa pod nr telefonu (22) 731 32 37.