21 września 2023 r., podczas sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim, odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów „Uczeń Roku”, przyznanych przez Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego, Pana Pawła Kanclerza, w ramach Lokalnego Programu Wspierana Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. Tegoroczna edycja Programu jest drugą z kolei.

Stypendium otrzymało troje uczniów gminnych szkół podstawowych, wyróżnionych za szczególne osiągnięcia edukacyjne oraz zaangażowanie w aktywność społeczną na rzecz szkoły i środowiska lokalnego w roku szkolnym 2022/2023.

Wyróżnieni uczniowie, którzy uzyskali największą liczbę punktów za spełnienie ustalonych kryteriów w kolejności:

  • I miejsce – Wanda Kaczmarek, uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim,
  • II miejsce – Zofia Tyniec, uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 im. Obrońców Warszawy w Ożarowie Mazowieckim,
  • III miejsce – Maciej Fidler, uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim.

Laureaci otrzymali listy gratulacyjne oraz stypendia w wysokości: 5 000 zł za I miejsce, 3 000 zł za II miejsce oraz 2 000 za III miejsce, wręczone w obecności rodziców, dyrektorów szkół i Radnych Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim przez Burmistrza, Pana Pawła Kanclerza oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim, Pana Andrzeja Cichala.

Laureatom oraz ich rodzicom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

 

Michał Turkas

Dyrektor Biura Oświaty