Generalny wykonawca robót związanych z przebudową drogi powiatowej ulicy Strzykulskiej informuje o harmonogramie planowanych prac na ww. ulicy:

– 19-20.09 – wykonanie podbudowy asfaltowej na poszerzeniach jezdni

– 21-22.09 – w godzinach nocnych wykonana zostanie nawierzchnia asfaltowa jezdni

– do 22.09 – zakończenie prac brukarskich

– do 24.09 – wykonanie oznakowania poziomego.

Prace prowadzone będą na otwartej drodze – nie przewiduje się zamknięcia ruchu. Zamknięcie ruchu nastąpi jedynie w godzinach nocnych z dnia 21.09 na 22.09.