Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem” ogłasza drugi nabór na użytkowników Znaku Promocyjnego marki lokalnej Misja Kampinos, który odbędzie się w dniach 18 września 2023 r. do 30 listopada 2023 r.

Marka lokalna Misja Kampinos powstała z potrzeby mieszkańców, podmiotów gospodarczych, organizacji społecznych i instytucji działających w oparciu o lokalne zasoby obszaru oraz bogate dziedzictwo kulturowe, historyczne i przyrodnicze.

Marka lokalna Misja Kampinos jest narzędziem promocji produktów i usług związanych z regionem, oferowanych przez twórców i usługodawców z obszaru dziewięciu gmin: Błonie, Czosnów, Izabelin, Kampinos, Leoncin, Leszno, Łomianki, Ożarów Mazowiecki oraz Stare Babice. Misją marki lokalnej jest odkrywanie, wyróżnienie i promocja najlepszych produktów, usług i inicjatyw związanych z regionem, oferowanych przez twórców i usługodawców.

Podmioty zainteresowane otrzymaniem Znaku Promocyjnego Misja Kampinos prosimy o zapoznanie się z REGULAMIN PRZYZNAWANIA, UŻYWANIA I POSŁUGIWANIA SIĘ ZNAKIEM PROMOCYJNYM MISJA KAMPINOS, który określa cele i założenia programu przyznawania Znaku Promocyjnego, rodzaje podmiotów mogące starać się o przyznanie Znaku, kryteria dopuszczające i merytoryczne, zasady oceny wniosków przez Kapitułę oraz prawa i obowiązki użytkowników Znaku.

Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem” oferuje pomoc merytoryczną przy wypełnianiu wniosku o przyznanie prawa do używania i posługiwania się Znakiem Promocyjnym Misja Kampinos. Osoby zainteresowane pomocą prosimy o bezpośredni kontakt z Biurem Stowarzyszenia pod numerem telefonu (22) 794 04 88, adresem mailowym biuro@lgdkampinos.pl lub w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Gminnej 6 w Czosnowie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym).

Więcej informacji na stronie www.misjakampinos.pl (zakładka: nasz znak – dokumenty do pobrania).