9 września 2023 r. na Cmentarzu Żołnierzy Września 1939r. w Ołtarzewie odbyła się uroczystość patriotyczna związana z obchodami 84. Rocznicy Bitwy Ołtarzewskiej, jednej z większych potyczek Kampanii Wrześniowej.

W 1939 r. pomiędzy 9 a 13 września na polach Ożarowa, Ołtarzewa i ościennych miejscowości doszło do zaciętych walk pomiędzy zgrupowaniem Wojska Polskiego dowodzonym przez Generała Wiktora Thommee a XVI Korpusem Pancernym Wojsk Niemieckich. Zginęło wówczas ponad 1200 polskich żołnierzy, z których 996 spoczywa na Cmentarzu Wojennym Żołnierzy Września 1939r. w Ołtarzewie.

Pamięć tamtych wydarzeń ma zawsze szczególną oprawę.

W uroczystości udział wzięły poczty sztandarowe Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego, środowisk kombatanckich, jednostek OSP, gminnych szkół, Ożarowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Gminy Ożarów Mazowiecki.

W uroczystości uczestniczyli między innymi Anita Czerwińska – Posłanka na Sejm R.P.,  Jan Żychliński – Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Małgorzata Włodek – Zastępca Prezesa Zarządu ,,Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939’’, Andrzej Cichal – Przewodniczący Rady Miejskiej, Radni Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim, kombatanci, członkowie zarządu gminy oraz licznie przybyli mieszkańcy, harcerze i przedstawiciele gminnych organizacji pozarządowych.

Przemówienie okolicznościowe wygłosił Paweł Kanclerz – Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego. W swoim wystąpieniu powiedział m.in. ,, Bitwa Ołtarzewska była krwawa i wyczerpująca…Dla setek żołnierzy to był kres ich młodego życia. Polegli z dala od domu i najbliższych, bo bronili własnej Ojczyzny. Tej całkiem małej – wsi, miasteczka, powiatu ale też i kraju i narodu jako całości. Bili się o życie i przyszłość swoją i swoich najbliższych, ale też o los ludzi, których nigdy nie dane im było spotkać na swojej drodze życia. Czy pragnęli dla siebie bohaterskiej śmierci i nadludzkiego poświęcenia oraz cierpień? Oczywiście że nie, bo przeznaczeniem człowieka jest przeżyć czas jaki jest mu dany w godności i spokoju. A jednak poczucie obowiązku i czysty patriotyzm wręcz nakazały im dzielnie stawać wobec zdecydowanie liczniejszym siłom niemieckim….’’

Modlitwę za poległych poprowadził Ksiądz Jacek Smyk – Proboszcz Parafii w Ołtarzewie.

Głównym punktem uroczystości był Apel Pamięci. Do Apelu Pamięci przywołał oficer z Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego. Po Apelu Pamięci żołnierze oddali trzykrotną salwę honorową.

Następnie odbyła się ceremonia składania wiązanek pod pomnikiem. Wartę honorową przy pomniku pełnili żołnierze, harcerze z 22 Ożarowskiej Drużyny Harcerskiej ZHP oraz rekonstruktorzy w mundurach żołnierzy z 1939r.

Na zakończenie uroczystości na cmentarzu odbył się koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Zespołu Ludowego ,,Ożarowiacy’’ pod kierownictwem Pani Małgorzaty Wojciechowskiej.

Wydarzenie to było „żywą lekcją historii” dla nas wszystkich.

 

Jan Lal

Pełnomocnik burmistrza ds. ochrony informacji niejawnych