Wydział Inwestycji i Remontów informuję, że od dnia 16.08 do 18.08 zamknięty zostanie odcinek drogi technologicznej PKP wzdłuż torów kolejowych w Ołtarzewie na fragmencie od drogi woj. ul. Ceramicznej do ul. Towarowej. Prowadzone będą prace remontowe, polegające na wymianie nawierzchni asfaltowej.