Do 31 sierpnia 2023 roku przyjmowane będą wnioski o przyznanie nagród sportowych.
Wnioski można składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego, ul. Kolejowa 2 w Ożarowie Mazowieckim. Do wniosków składanych listownie liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego.

W sprawie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Naczelnikiem Wydziału Spraw Społecznych – Panem Tomaszem Tymoftyjewiczem – tel. 22 731 32 29 lub e-mail: t.tymoftyjewicz@ozarow-mazowiecki.pl

Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów i nagród znajdują się w Uchwale poniżej.

Uchwała Nr LXVIII/637/23 z 13 czerwca 2023 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, a także wysokości nagród i wyróżnień dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe

Wniosek o przyznanie nagrody ZAWODNIK

Wniosek o przyznanie nagrody TRENER