Ostrzegamy, że nieznane osoby, powołując się na pracę w Gminnym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Lecznictwa Otwartego w Ożarowie Mazowieckim dzwonią do pacjentów próbując wyłudzić dane osobowe m.in. imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, numer dowodu osobistego. Informujemy, że pracownicy gminnej przychodni, nie prowadza weryfikacji danych, nie dzwonią do pacjentów i nie proszę o podanie danych osobowych przez telefon. Tego typu telefony są oszustwem i próbą wyłudzenia danych osobowych.
Osoby, które spotkają się z takimi incydentami powinny je zgłaszać policji.
Dane osobowe, które służą weryfikacji Państwa tożsamości, zbierane są bądź podczas osobistej wizyty w placówce, bądź w czasie komunikacji dotyczącej teleporady, która odbywa się z Państwa inicjatywy.