Generalny Wykonawca inwestycji pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 92 w km 462+478 w m. Ożarów Mazowiecki w zakresie przebudowy skrzyżowania z drogami gminnymi ul. Floriana i ul. Strażacką wraz z przebudową i budową infrastruktury technicznej” informuje, że przystępuje do kolejnego etapu prac w ul. Strażackiej. Od dnia 05.07.2023 zamknięta została część ulicy Strażackiej, a objazd wyznaczono ulicami bocznymi zgodnie z tablicami objazdowymi.

Został natomiast uprzątnięty z materiałów budowlanych pas drogowy ulicy Floriana – jest to jednak nadal plac budowy. Wjazd i wyjazd z tej ulicy jest możliwy, z zachowaniem szczególnej ostrożności. Ulica Floriana pozostaje bez docelowej nawierzchni i poruszając się po niej należy zachować ostrożność.

Prosimy o nieparkowanie pojazdów w ulicy Floriana równolegle do budynku mieszkalnego nr 3, gdyż prowadzone są prace wykończeniowe i należy zachować dobrą widoczność dla przejazdu maszyn budowlanych.