W przyszłym tygodniu zostanie uruchomiona strona internetowa zapowiadanego programu Ożarowska Karta Mieszkańca. Bardzo cieszy nas Państwa zainteresowanie tym nowym projektem społecznym. Trwają ostatnie prace techniczne dotyczące uruchomienie systemu rejestracji online i wdrożenia aplikacji. Jeszcze tylko etap testów i ruszamy…. Na stronie dedykowanej Ożarowskiej Karcie Mieszkańca, będzie można dokonać rejestracji i złożyć wniosek o kartę, uruchomione zostaną również dwa Punkty Obsługi Karty dla mieszkańców.

Obecnie z warunkami programu można zapoznać się w opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej:

– Zarządzeniu Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego Nr B.0050.123.2023 z 12.06.2023 w sprawie: wprowadzenia regulaminu korzystania oraz wzorów dokumentów służących realizacji Programu Ożarowska Karta Mieszkańca

https://bip.ozarow-mazowiecki.pl/a,91437,zarzadzenie-nr-b00501232023-w-sprawie-wprowadzenia-regulaminu-korzystania-oraz-wzorow-dokumentow-slu.html

 

–  Zarządzeniu Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego Nr B.0050.126.2023 z 13.06.2023 r. w sprawie: określenia zniżek, ulg, preferencji oraz uprawnień przysługujących Mieszkańcom w ramach Programu Ożarowska Karta Mieszkańca.

https://bip.ozarow-mazowiecki.pl/a,91440,zarzadzenie-nr-b00501262023-w-sprawie-okreslenia-znizek-ulg-preferencji-oraz-uprawnien-przyslugujacy.html

 

O konkretnej dacie „startu systemu” poinformujemy w kolejnej informacji.