Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony (ofertowy) na najem części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ożarów Mazowiecki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 6/189 z obrębu ewidencyjnego PGR Kręczki Kaputy o powierzchni około 350 m² wraz z pawilonem gastronomiczno-usługowym o powierzchni użytkowej około 104 m².

 

Zarządzenie Nr B.0050.113.2023 w sprawie: ogłoszenia pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na najem części nieruchomości gruntowej położonej w Kręczkach wraz z pawilonem gastronomiczno-usługowym i powołania Komisji Przetargowej

Załączniki