Lokalna Grupa Działania „Między Wisłą i Kampinosem” w ramach działań na rzecz rozwoju gmin, prowadzi badanie potrzeb mieszkańców.

Zachęcamy do wypełnienia ankiety online, która jest dostępna TU  lub do wypełnienia jej w wersji papierowej TU i dostarczenia do Biura LGD ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów.

Chcielibyśmy również zaprosić mieszkańców, przedstawicieli JST, działaczy społecznych, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorców do podzielenia się swoimi pomysłami na temat rozwoju naszego obszaru działania.

Państwa pomysły mają kluczowe znaczenie dla kształtowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Aby zgłosić pomysł projektu, należy wypełnić dokument “projekt pomysłu – fiszka projektowa”, dostępny TU i złożyć go w biurze LGD lub przesłać podpisany skan na adres biuro@lgdkampinos.pl

Dziękujemy za Państwa zaangażowanie.