Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 05.05.2023 r. do 05.06.2023 r.

Treść ogłoszenia

Projekt Studium wraz z prognozą udostępnione będą na stronie internetowej http://bip.ozarow-mazowiecki.pl/ w zakładce Prawo lokalne » Zagospodarowanie Przestrzenne » Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego » Projekty.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24 maja 2023 r. o godzinie 16:00, w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Konotopskiej 4 (II piętro, sala konferencyjna).

Uwagi do projektu Studium można składać do 26.06.2023 r.