W dniu 20 kwietnia 2023 r. o godzinie 16.30 w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Konotopskiej 4 odbędzie się LXVI sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad :
1)  Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2)  Wnioski w sprawie porządku obrad.
3)  (Druk Nr 646) Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki.
4)  (Druk Nr 647) Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.
5)  (Druk Nr 648) Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z przeznaczeniem na budowę budynku hospicjum z infrastrukturą i układem drogowym w Bramkach – pomoc finansowa.
6)  (Druk Nr 643) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia przebiegu dróg publicznych kategorii gminnej na obszarze miasta Ożarów Mazowiecki.
7)  (Druk Nr 644) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia przebiegu dróg publicznych kategorii gminnej na obszarze gminy Ożarów Mazowiecki.
8)  (Druk Nr 645) Projekt uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Ożarów Mazowiecki zadania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 4122W ul. Strzykulskiej.
9)  (Druk Nr 649) Projekt uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu.
10) Interpelacje i zapytania radnych.
11) Wolne wnioski.
12) Sprawy organizacyjne.
13) Zamknięcie obrad.