Zarządzenie Nr B.0050.58.2023 Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 24 marca 2023 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Płochocin, w gminie Ożarów Mazowiecki i powołania Komisji Przetargowej